Odznaczenia i medale

Członkowie KKK odznaczeni orderami i medalami

 2001 rok
Złoty Krzyż Zasługi
    Gruszka Jacek
    Kulig Jerzy
    Okoński Jan
    Sapeta Stefan
    Zięba Artur

Srebrny Krzyż Zasługi
    Bator Seweryn
    Jopek Wiesław
    Łodziński Kazimierz
    Nalepa Jan Wiesław

2002 rok
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
    Tomaszewski Jerzy

Srebrny Krzyż Zasługi
    Baran Zbigniew
    Fliśnik Kazimierz
    Gawlik Jerzy
    Janarek Krzysztof
    Kozerski Maksymilian
    Kulma Ryszard
    Rodasik Andrzej
    Skotnicka Krystyna
    Trzciński Eugeniusz

Brązowy Krzyż Zasługi
    Sienko Marek
    Zegadłowicz Marek

2003 rok
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
    Bąkowski Wiesław

Złoty Krzyż Zasługi
    Banaś Mieczysław
    Gacek Barbara
    Wojtowicz Wojciech

Srebrny Krzyż Zasługi
    Białek Wiesław
    Flak Grażyna
    Kasztelaniec Edward
    Konik Roman
    Łodziński Marian
    Pędzisz Krystyna

Brązowy Krzyż Zasługi
    Niedziałkowski Mirosław
    Sobczak Czesław


2004 rok
Srebrny Krzyż Zasługi
    Łapka Jan


2005 rok
Srebrny Krzyż Zasługi
    Drożdż Jerzy
    Jarzynka – Trzcińska Ewa
    Kasztelaniec Elżbieta
    Klakla Marta
    Łodziński Władysław
    Maślak Leszek
    Michalec Bożena
    Nosek Tadeusz
    Płaszewski Jerzy
    Rusiłko Małgorzata
    Sewiołło Bożena
    Sosnowski Jerzy
    Stolarz Czesława
    Szczygieł Jolanta
    Sztolcman-Koral Bożena
    Tryjański Bogumił
    Woźniak Elżbieta
    Zębala Stefan

Brązowy Krzyż Zasługi
    Englert Artur
    Godzik Maria
    Król Krystyna
    Książek Marek
    Kurzywilk Zbigniew
    Matusiak Maria
    Pacewicz-Pyrek Katarzyna
    Waszak Krystyna
    Wyżga Andrzej


2010 rok
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
    Banaś Mieczysław
    Okoński Jan
    Udziela Adam
    Wojtowicz Wojciech

    Złoty Krzyż Zasługi
    Gawlik Jerzy
    Kasztelaniec Edward
    Kulma Ryszard
    Nalepa Jan Wiesław
    Trzciński Eugeniusz


Srebrny Krzyż Zasługi
    Englert Artur
    Korbut Maria
    Korzeniak Małgorzata
    Ledkiewicz Andrzej
    Łuszczek Anna
    Pacewicz-Pyrek Katarzyna
    Miłoszewski Ryszard  (Przemyśl)

 
Brązowy Krzyż Zasługi
    Baranek Bogdan
    Cichoń Małgorzata
    Kochan Tadeusz
    Nizińska Danuta
    Patecki Marek
    Pawlik Dariusz
    Pietrzyk Stanisław
    Piętoń Andrzej
    Wardęga Tadeusz
    Wygoda Grzegorz

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
    Adamek – Baran Anna
    Batko Anna
    Bujakowski Tadeusz
    Fliśnik Kazimierz
    Kasina Maria
    Michalec Bożena
    Pancerz Jan
    Sosnowski Jerzy


Złota KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

2004 rok
    Ojciec Święty Jan Paweł II – wręczona na ręce Stanisława Kardynała Dziwisza
    Banaś Mieczysław
    Brzeziński Jerzy
    Okoński Jan
    Wojtowicz Wojciech

2005 rok
    Ks. Franciszek Kardynał Macharski

2010 rok
    Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
    Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
    Rada Miasta Krakowa
    Fliśnik Kazimierz
Gawlik Jerzy
Gawrysiak Zygfryd Roman
    Gruszka Jacek
    Kasztelaniec Edward
Nalepa Jan Wiesław
Rusiłko Małgorzata
    Sosnowski Jerzy
    Udziela Adam


Srebrna KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

2004 rok
    Janarek Krzysztof
    Kulig Jerzy
    Nalepa Jan Wiesław
    Rodasik Andrzej

2005 rok
    Bąkowski Wiesław
    Ostrowski Maciej – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
    Rodzina Łodzińskich

2006 rok
    Kulma Ryszard
    Łatas Marek – Poseł na Sejm RP
    Tryjański Bogumił
    Trzciński Eugeniusz

2008 rok
    Bisztyga Stanisław – Senator RP

2010 rok
    Baran Zbigniew
    Jarzynka-Trzcińska Ewa
    Klakla Marta
    Korzeniak Małgorzata
    Ks. Infułat Bronisław Fidelus
    Lejkowski Leszek
    Plewa Tadeusz
    Spółka Kupiecka Nowy Kleparz
    Szeląg Alina
    Sztolcman-Koral Bożena
    Trzmiel Tadeusz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
    KPW-U ARTIM Sp. z o.o.


Brązowa KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

2004 rok
    Baranek Bogdan
    Jelonkiewicz Maria
    Kasztelaniec Elżbieta
    Kaźnica Jerzy
    Miłoszewski Ryszard
    Oleksy Władysław
    Udziela Adam
    Wrona Michał

2006 rok
    Konik Roman
    Korbut Maria
    Łuszczek Anna

2010 rok
    Bator Seweryn
Białek Wiesław
    Englert Artur
    Gubała Grzegorz
    Kalisz Sławomir
Kopacz Barbara
    Kotala Jerzy
    Król Krystyna
    Kurleto Zbigniew
    Miernik Jerzy
    Patecki Marek
    Sobczak Czesław
    Sproski Edmund
    Truty Józefa
    Wilk Wojciech


Medal Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
2004 rok
    Banaś Józef
    Banyś Jerzy
    Bukowski Ryszard
    Cichoń Małgorzata
    Gawrysiak Zygfryd Roman
    Golda Jarosław
    Jarosz Robert
    Kopacz Barbara
    Korbut Maria
    Kozioł Ryszard
    Lejkowski Leszek
    Lisowski Jan
    Łodziński Tomasz
    Matusiak Maria
    Miernik Jerzy
    Ochman Jan
    Pancerz Jan
    Pietrzyk Ryszard
    Poznański Leszek
    Sproski Edward
    Strózik Wojciech
    Sztolcman-Koral Bożena
    Szymonicz Barbara
    Trzciński Ryszard
    Wardęga Tadeusz
    Wawro Arkadiusz
    Wojciechowski Kazimierz
    Zalewski Zenon
    „Alma Market” SA

2005 rok
Bednarczyk Marek
Burek Zuzanna
Dobosz Halina
Drelinkiewicz Lucyna
Dutka Wiesław
Gorzelany Jan
Gowin Lucyna
    Grabowska Elżbieta
Grabowska Janina
    Gunia Barbara
Jarosz Robert
Kochan Tadeusz
Król Krystyna
Kruczkowski Lucjan
Kuźnik Elżbieta
Lejkowski Leszek
    Nizińska Danuta
Odroń Tadeusz
Pająk Ryszard
Pilch Maria
Rapalska Maria
Ruszel Beata
Tabiś Jolanta
Wilczyński Wiesław
Witecki Tadeusz
Wygoda Grzegorz

2006 rok
Bąkowski Wiesław
Bujakowski Tadeusz
Englert Artur
Fuks Maria
Górecki Marek
Kasina Maria
Kopacz Barbara
Kowalski Włodzimierz
Krasicki Andrzej
Mastalerz Zbigniew
Sobczak Małgorzata i Czesław
Waktor Urszula i Marek
Wyżga Andrzej
Ziomek Aleksander

2008 rok
Bujakowski Jerzy
Garda Bartłomiej – Radny Miasta Krakowa
Jarosz Robert
Jarząbek Ewa
Kalisz Sławomir
Nalepa Adam
Osińska Maria
Pancerz Jan
Peciak Adam
Płaszewski Jerzy
Przęczek Adam
Sproski Edmund
Sulorz Paweł – Radny Miasta Krakowa
Trzciński Wojciech
Warchoł Artur
Ziąber Violetta


Medal Jubileuszowy 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Kierzkowska Ewa – Wicemarszałek Sejmu RP
ks. Franciszek Kardynał Macharski
ks. Stanisław Kardynał Dziwisz


Banaś Mieczysław
Baranek Bogdan
Bąkowski Wiesław
Bednarczyk Marek
Bieda Krzysztof
Borowicz Fryderyk
Brzeziński Jerzy
Bugajski Edward
Czuma Mieczysław
Englert Artur
Fliśnik Kazimierz
Fortuna Jacek
Gawrysiak Zygfryd Roman
Gotkiewicz Andrzej
Gradus Józef
Gunia Barbara
Gurgul Piotr
Hajnold Stefan
Janarek Krzysztof
Jarosz Robert
Jarzynka-Trzcińska Ewa
Juszkiewicz Bogusław
Kaim Józef
Kasztelaniec Edward
Klakla Marta
Korbut Maria
Korzeniak Małgorzata
Kotala Jerzy
Kowalski Włodzimierz
Król Krystyna
Kulma Ryszard
Kuźnik Elżbieta
Ledkiewicz Andrzej
Lejkowski Leszek
Łodziński Jacek
Łodziński Roman
Łuszczek Anna
    Macko Jan
Mazan Leszek
Michalec Bożena
Michura Grzegorz
Niedziałkowski Mirosław
Okoński Jan
Opoka Krystyna
Pawlik Dariusz
Pawlus Stanisław
Piętoń Andrzej
    Pławecki Stefan
Polak Wacław
Poznański Leszek
Puch Zdzisław
Rusiłko Małgorzata
Siudy Andrzej
Sobczak Czesław
Sosnowski Jerzy
Stach Józef
Struzik Wojciech
Sztolcman-Koral Bożena
Szubryt Zbigniew
Tąta Wiesława
Tryjański Bogumił
Trzciński Eugeniusz
Udziela Adam
Waktor Marek
Wardęga Tadeusz
Wiewiórska Anna
Witecki Tadeusz
Włodarczyk Ignacy
Wojtowicz Wojciech
Wygoda Grzegorz
Wygoda Tomasz
Wyżga Andrzej
Zapała Halina
Zoń Mirosław
Żurek Andrzej

Makro Cash and Carry Polska SA
Oddział Terenowy KKK w Brzesku
Oddział Terenowy KKK w Proszowicach
Spółka Kupiecka Nowy Kleparz
Spółka Kupiecka Stary Kleparz


Firma Budowlana J.Kasperczyk S.J.
Victor Hucke – Dyrektor Operacyjny Makro Cash and Carry Polska SA
Niedziałkowska Joanna – Dyrektor Zarządu Infrastruktury i Transportu w Krakowie
Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ks. Kanonik Henryk Makuła
Makowski Jan – Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice
Wójcik Zbigniew – Starosta Powiatu Proszowice
Regnowski Piotr – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach
Szkoła Podstawowa Nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
Rada Miasta Krakowa
Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
Włodimir Michaiłowicz Płatonow – Przewodniczący Moskiewskiej Dumy Miejskiej
Rada Miejska w Brzesku
Miasto Brzesko
Zistechnika sp. z o.o.
Firma Budowlana Wielobranżowa „Byczbud”
Konserwacja i Rekonstrukcja Detali Architektonicznych Wł.Drabczyński
Czeczótka Marek – Burmistrz Miasta Limanowa
Puchała Jan – Starosta Powiatu Limanowa
Dutka Bronisław – Poseł na Sejm RP
Janczyk Wiesław – Poseł na Sejm RP
Pazdan Władysław – Wójt Gminy Limanowa
ks. Prałat Józef Poręba
Wolfgang Grube – Burmistrz Gminy Wathlingen
Dutkiewicz Rafał – Prezydent Wrocławia
Kongregacja _rzemysłowo-Handlowa OUG woj. Dolnośląskiego
Jasiński Marek – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Restauracja Morskie Oko
Jędrzejczyk Adam – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
Nowak Marta – Dyrektor Magistratu
Frankiewicz Anna – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa
Gądek Katarzyna – Dyrektor BiuraMarketingu Turystycznego
Zespól Szkół Gastronomicznych Nr 2
Kongregacja Przemysłowo-Handlowa OIG Warszawa
Małopolski Cech Optyków
Laureaci Konkursu Wiedzy o Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Limanowa
Orzechowski Krzysztof - Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego
Buksa Adam – Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki Piwnice Win Importowanych Vinfort Sp. z o.o.
Góralska Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
    Boćko Bartosz – Prezes Zarządu TOORANK SA
Małopolski Związek Piłki Nożnej
Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

2017

Wiesław Jopek
Zbigniew Baran
Jan Wiesław Nalepa

Złoty Krzyż Zasługi

2017
Janarek Krzysztof
Miłoszewski Ryszard
Satała Marian

Srebrny Krzyż Zasługi

2017
Baranek Bogdan
Godlewska Bogumiła
Gowin Lucyna
Kaźnica Jerzy
Michalak Dariusz
Patecki Marek
Przetocka Zofia
Witecki Tadeusz
Ziąber Violetta

Brązowy Krzyż Zasługi

2017
Burdak Zbigniew
Krzywdzińska Ewa

Medal Jubileuszowy 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 2011
Przemyska Kongregacja Kupiecka
Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników
Gubała Paweł
Kasztelaniec Elżbieta
Gacek Barbara
Adamek-Baran Anna
Baran Zenon
Sułkowski Bogusław
Trzciński Ryszard
Łodziński Kazimierz
Szatkowski Andrzej
Górecki Marek
Wojnar Adam
Waszak Krystyna
Drelinkiewicz Lucyna
Dutka Wiesław
Jasica Bogumił
Kozerski Maksymilian
Kowalski Janusz
Niezabitowski Michał - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Prof. Stefan Dousa
Sieniawska Krystyna
Kozak Wojciech – Wice Marszałek Województwa Małopolskiego
Zięba Jakub
Szkarłat Maria
Rączkowski Kazimierz
Czamara Marek
Michalak Dariusz
Prof. Tomasz Grodzicki
Nowak Witold
Trela Zdzisław
Wójcik Marian
Dr med. Andrzej Kosiniak-Kamysz
Ks. infułat Bronisław Fidelus
Straż Miejska Miasta Krakowa
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie
Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów
Faruga Sylweriusz – Prezes Zarządu Makro Cash and Carry Polska SA
Cech Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów w Krakowie
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie
Wypasek Jacek
Ks. Grzegorz Szewczyk
Ojciec Superior Andrzej Migacz
Kasina-Moszyńska Maria Beata
Łaszczyk Jarosław
Łodziński Władysław
Migdał-Mikuli Anna
Mikuli Edward
Oleksy Władysław
Twardowska Beata
Pancerz Jan
Sproski Edmund
Krawczyk Marek
Trzciński Wojciech
Białek Elżbieta
Łaptaś Wojciech
Pędzisz Krystyna
Dąbrowski Andrzej
Bujakowski Jerzy
Płaszewski Jerzy
Czarnik Małgorzata
Dubiel Robert
Chełmecki Piotr
Śmierciak Stefan
Wojtas Jan
Wojtas Maciej
Przybyła Krzysztof – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Czernek Andrzej – Dyrektor Generalny Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Czekaj Kazimierz
Kozdronkiewicz Wojciech

2012
Chwajoł Janusz
Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie
KPW-U ARTIM Sp. z o.o.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie
Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie
Krakowska Izba Turystyki
Nowosad Elżbieta
Czajka Stanisław
Kawiński Marek
Sokół Dariusz
Sas Marek
Ks. Prałat Stanisław Krzywiński
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Młynarczyk Marek
Gągała Stanisław
Dziadoń Kazimierz
„efekt” Korporacja Gospodarcza
Banyś Jerzy
Burkat Jan
Chojnacka-Dzieszyńska Małgorzata
Cieśla Grażyna
Czapla Teresa
Machnik Leszek
Fąfara Zbigniew
Fic Tadeusz
Stanisława Gzyl
Krzywdzińscy Ewa i Adam
Kuśnierz Henryk
Kuśnierz Maria
Łukasik Justyna
Magielski Sławomir
Mielnicki Grzegorz
Młot Adam
Mól Teresa i Ryszard
Popiołek Tomasz
Powszechna Agencja Handlowa Sp. o.o.
Spiszak Józef
Spółka Kupiecka „Kazimierz”
Sura Zenon
Szeląg Alina
Truchlińska Dagmar
Zagórski Tadeusz
Ziąber Violetta
Rozmus Wiesław

2013
Brożek Maria
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej
Czekajska Ewa
Szostak Dominik
Bujakowski Jerzy
Kutela Maciej
Machnik Paweł
Tulej Marek
Bucka Elżbieta
Makowski Jan
Ks. Józef Ostyga
Ks. Prałat Władysław Pasiut
Podkrakowska Izba Gospodarcza
Izba Skarbowa w Krakowie
Cichoń Małgorzata
Gowin Lucyna
Kądziołka Bogdan
Pieróg Bernard
Fundacja „R”
Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców Krak-Business
Szpak Anna
Wróblewski Paweł
Jabłoński Aleksander
Dobosz Halina
Dąbrowska Irena

2014
Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów
Krakowska Orkiestra Staromiejska
Małopolska Izba Hotelarska Gremium
Ochotnicza Straż Pożarna Skomielna Czarna
Piekarnia :Złoty Kłos”
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
Bar Królewski
Bartuś Zbigniew
Koterba Elżbieta
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Kulig Andrzej
Madej Antoni
MiB Optic G.Mielnicki, K.Bieniek
Natkaniec Andrzej
Pilch Maria
Przebindowski Stefan
Satora Rafał
Sibila Leszek
Targi w Krakowie
Warzecha Witold
Wojtaszek Tadeusz
Wróbel Renata
Zapał Katarzyna
Kowal Krzysztof
Galeria Myślenicka Sp. z o.o.
Sala Władysław
Lampa Stanisław
Dyrda Tomasz
Nalepa Adam
Bała Aleksandra
Kochan Tadeusz
Wątor Józef
Wajda Edward
Peciak Liliana
Drzyzga Bogdan

2015
Adamek Bogumił
Goraj Piotr
ZHP Chorągiew Krakowska
Perzanowski Tadeusz
Stachnik-Czapla Monika
Restauracja „Pod Baranem”
Restauracja „Corleone”
Restauracja „Jarema”
Restauracja „Kawaleria”
Pamuła Jan
Poirier Eric – Prezes Zarządu Makro Cash and Carry Polska SA
Małopolski Cech Optyków
Kluz Jolanta
Dębowski Ryszard
Bujakowski Tadeusz
Grzelka Zdzisław
Januszczyk Wiesława
Kaźnica Jerzy
Krupa Janusz
Ks. Władysław Gasidło
Legendziewicz Adam
Leja Grażyna
Lichota Janina
Moszyński Kazimierz
Salwiński Jacek
Strzępek Dorota
Wigura Mirosław
Papież Jerzy
Bednarczyk Marta

2016
Krzysztań Małgorzata
Brandys-Solik Monika
Grys Leszek
Sobczak Krzysztoń
Drożdż Jerzy
Tomasik Jacek
Piwowarczyk Zuzanna
Postawa Zofia
Mucha Paweł
Dzięgiel Izabella
Sacha Teresa
Pióro Grzegorz Starosta Powiatu Proszowickiego

2017
Baltaza Jan
Dębowski Andrzej
Jezioro Zdzisław
Pietrzyk Bogumiła
Krupa Janusz
Starostwo Powiatowe w Proszowicach
Leśniak Józef Poseł na Sejm RP
Uryga Mieczysław Wice Starosta Powiatu Limanowskiego
Nowogórska Urszula Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Orzeł-Ligęza Beata Naczelnik US w Limanowej
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Henzel Michał
Król Andrzej
Kubacki Mieczysław
Pieprzny Wojciech

2018
Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan
Drabik Krystyna
Sidor Bogumiła
Kuszyk Witold
Cichy Grzegorz Burmistrz Proszowic
Wójcik Bogusław
Burdak Zbigniew

2019
Sowa Robert
Zuzek Wiesław
Makłowicz Robert
Teatr Kamienica
Ks. dr Dariusz Raś

Złota Koga

2010
Trzciński Eugeniusz

2011
Kulma Ryszard

2016
Miłoszewski Ryszard

2017
Baran Zbigniew

2018
Baranek Bogdan
Przybył Krzysztof
Witecki Tadeusz

SREBRNA KOGA

2010
Ledkiewicz Andrzej

2011
Boćko Bartosz
Wygoda Grzegorz
Koczwara Czesław

2012
Miłoszewski Ryszard
Sokolnicki Tomasz
Kowalski Włodzimierz

2016
Michura Grzegorz
Witecki Tadeusz
Pacewicz-Pyrek Katarzyna

2017
Pędzisz Krystyna
Trzciński Ryszard
Bednarczyk Marek
Spółka Kupiecka Stary Kleparz
Sproski Edmund

2018
Kowalski Janusz
Bujakowski Jerzy
Burkat Jan
Gowin Lucyna

BRĄZOWA KOGA

2011
Michalec Bożena

2013
Michalak Dariusz

2014
Fortuna Jacek

2016
Bujakowski Jerzy
Dębicki Maciej
Adamek-Baran Anna
Ziąber Violetta
Madej Antoni

2017
Michalak Monika
Koperska Marzena
Bieda Krzysztof
Bujakowski Jan
Bukowski Ryszard
Cichoń Małgorzata
Dudek Tomasz
Gunia Barbara
Krawczyk Marek
Kuźnik Elżbieta
Mielnicki Grzegorz
Pilch Maria
Trzciński Wojciech
Zalewski Zenon

2018
Bujakowski Tadeusz
Tąta Wiesława

2019
Przebindowski Stefan

2021 

ZŁOTA Statuetka średniowiecznej KOGI:
1. Katarzyna Pacewicz Pyrek
2. Krystyna Pędzisz
3. Janusz Kowalski
4. Bożena Michalec

SREBRNA Statuetka średniowiecznej KOGI:
1. Jan Bujakowski
2. Jerzy Kaźnica
3. Zbigniew Kurleto

BRĄZOWA Statuetka średniowiecznej KOGI:
1. Michał Henzel
2. Andrzej Koc-
3. Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Białej i Bogdanówki
4. Firma Supober
5. Bogusław Juszkiewicz
6. Krzysztof Sobczak
7. Józef Stach

MEDAL 600 lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej:
1. Mariusz Fiba
2. Nina Maleta
3. Rafał Marek
4. Barbara Smyrak
5. Krzysztof Wilk”

Honorowi Prezesi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Jerzy Brzeziński
Jan Okoński
Mieczysław Banaś
Wojciech Wojtowicz

Członkowie Honorowi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
ks. Franciszek Kardynał Macharski
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

2022

ZŁOTA Statuetka średniowiecznej KOGI:
1. Tadeusz Plewa

SREBRNA Statuetka średniowiecznej KOGI:
1. Kazimierz Moszyński
2. Dariusz Michalak
3. Bożena Sewiołło
4. Maria Kasina-Moszyńska
5. Wiesław Zuzek

BRĄZOWĄA Statuetka średniowiecznej KOGI:
1. Rafał Komarewicz
2. Piotr Goraj
3. Monika Bartosz
4. Krystyna Drabik
5. Zuzanna Piwowarczyk
6. Piotr Chełmecki
7. Sławomir Kubik
8. Tomasz Kubik
9. Karol Kubik
10. Ewa Bigosz – Lassota
11. Piotr Wiśniewski
12. Stanisław Lampa
13. Mirosław Wigura
14. Krakowski Bank Spółdzielczy
15. Krakowska Izba Turystyki
16. LoveKrakow.pl

MEDAL 600 lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej:
1. Iwona Sewiołło
 
2023

Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski
Złota:
Wiesław Jopek
Ryszard Kulma
Eugeniusz Trzciński
Srebrna:
Jerzy Kotala
LeszekLejkowski
Jan Wiesław Nalepa